Metodologický seminář

Vážené kolegyně a kolegové,
také na XXI. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu nebude chybět metodologický seminář zaměřený na kvalitativní i kvantitativní výzkumné postupy. Oba semináře jsou primárně určené pro studenty doktorských studijních programů, ale také pro začínající vědecké pracovníky. Výklad v obou sekcích (kvalitativní a kvantitativný výzkum) bude veden s důrazem na aktivní přístup účastníků při práci s výzkumnými daty.
Semináře budou organizovány ve dvou paralelních blocích 18. 9. 2013 (středa) od 9:00 do 12:30 hodin v budově Pedagogické fakulty UJEP, České Mládeže 8 (místo bude upřesněno). Každý zájemce se tedy může zúčastnit pouze jednoho z nabízených seminářů.
Kvalitativně zaměřený seminář povedou Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., a Mgr. Roman Švaříček, Ph.D., z Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Ústav pedagogických věd). Seminář bude zaměřen na etnografickou práci (analýza dat). anotace
Kvantitativně zaměřený seminář povede prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc., z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Ústav pedagogických věd). Seminář bude zaměřen na kvantitativní analýzu dat. anotace
Kapacita každého semináře je omezena na 25 prvních přihlášených.
Přihlašování na seminář je nezávislé na přihlášce na konferenci (lze se tak zúčastnit jen metodologického semináře) a je zpoplatněno částkou 400 Kč. Všichni účastníci semináře získají na závěr kurzu osvědčení.
Online přihlašování na metodologický seminář je otevřeno od 15. března do konce července 2013.
PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )