Informace pro aktivní účastníky konference

Abstrakt k příspěvku

K napsání abstraktu svého příspěvku využijte zde přiloženou šablonu – vpisujte přímo do ní, neměňte velikost písma, řádkování ani nevynechávejte řádky! Anotaci zašlete nejpozději do 15. června 2013 ve formátu *.doc pod jménem prvního z autorů (příklad: HRBATÁ.doc), a to na kontakt garanta příslušné sekce.

Psaní příspěvku

K napsání svého příspěvku využijte zde přiloženou šablonu - vpisujte přímo do ní, neměňte velikost písma, řádkování ani nevynechávejte řádky! Příspěvek zašlete nejpozději do 31. srpna 2013 ve formátu *.doc pod jménem prvního z autorů (příklad: HRBATÁ.doc), v rozsahu, pokud možno, maximálně 5 stran (z důvodu rozsahu sborníku), a to na kontakt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Příspěvek bude zveřejněn ve sborníku po kladném recenzním řízení.

 

Posterová sekce

Informace pro účastníky konference, kteří budou prezentovat svůj příspěvek formou posteru naleznete zde.