Sekce 8 – Posterová sekce

Garant: Mgr. Ladislav Zilcher
Anotace
Pro příznivce vizuálních presentací je na konferenci možnost presentace příspěvků, výsledků výzkumného šetření, projektů apod. formou grafických posterů. Postery se mohou vztahovat k jakékoli sekci konference. Díla budou umístěna ve společných prostorách konference po dobu jejího trvání. Presentace je primárně určena pro studenty postgraduálních oborů, případně pro akademické pracovníky pedagogického zaměření. V průběhu konference budou postery vyhodnoceny a nejlepší tři příspěvky oceněny.

Kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.