Sekce 1 – Osobnost dítěte a efektivita výchovně vzdělávacího procesu

Garanti: PaedDr. Michal Slavík, PhD., PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D.
Anotace
Sekce je otevřena příspěvkům z pedagogiky a dalších vědních oborů, výzkumně rozvíjejících problematiku osobnosti dítěte v prostředí výchovně vzdělávací reality školských institucí, v kontextu s efektivitou procesu učení, se zaměřením na vyučovací proces, výchovu a socializaci v prostředí školských institucí. Akceptována budou především témata, zabývající se efektivitou výchovně vzdělávacích aktivit cílených na osobnostní prosperitu dítěte a intervencemi při jeho potenciálním selhávání téže oblasti, možný přesah témat je také do oblasti prevence a poradenské sféry.

Kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program

Pondělí 16. 9. 2013 od 13:30
DIAGNOSTIKOVANIE DIEŤAŤA NA KONCI PREPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
Lipnická Milena

METODA LEARNING STORIES JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ K POZOROVÁNÍ, DOKUMENTACI A PODPOŘE INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CESTY DÍTĚTE V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU
Uhlířová Jana, Loudová Stralczynská Barbora

POUŽÍVÁNÍ STRATEGIÍ UČENÍ SE CIZÍMU JAZYKU A JEJICH PODPORA UČITELEM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Vlčková Kateřina, Bradová Jarmila

INDIVIDUÁLNÍ ČTENÁŘSTVÍ ŽÁKA A FAKTORY, KTERÉ JE OVLIVŇUJÍ
Sýkorová Pavla

ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU S ADHD POMOCÍ PSYCHOMOTORICKÝCH AKTIVIT
Louková Tereza, Blahutková Marie, Hrach Karel

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ Z POHLEDU ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ ZŠ
Krabsová Veronika

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE S HOSPITALIZOVANÝM DÍTĚTEM V PROCESU HERNÍ TERAPIE
Medvedová Hana

Pondělí 16. 9. 2013 od 15:30
SIMULACE SPOLEČENSKÝCH SYSTÉMŮ - VÝZVA PRO KOMPETENCE STUDENTŮ GYMNÁZIÍ
Dražilová Fialová Dana

PROČ A JAK UČIT PSYCHOLOGII? ANALÝZA VNÍMANÉHO PŘÍNOSU STUDIA PSYCHOLOGIE U SLOVENSKÝCH A BRITSKÝCH STŘEDOŠKOLÁKŮ
Sokolová Lenka

ROLE EMOCÍ V ROZVOJI VÝKONOVÉ MOTIVACE ŽÁKŮ
Kubíková Kateřina

POCZUCIE AUTOSKUTECZNOŚCI UCZNIÓW I UCZENNIC W MATEMATYCE ORAZ W JĘZYKU POLSKIM. DŁUGI CIEŃ STRREOTYPÓW PŁCIOWYCH
Turska Dorota

TVOŘÍCÍ OSOBNOST DÍTĚTE
Marzenna Magda-Adamowicz

ZNACZENIE EDUKACJI DZIECKA W RODZINACH Z KLASY ŚREDNIEJ
Mirosława Nyczaj-Drąg