Sekce 3 – Kurikulární reformy a jejich efektivita

Garanti: doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., Mgr. Stanislava Hachová
Anotace
Sekce je zaměřena na teoretické i praktické výzkumy různých forem kurikula a jeho efektivity v rámci procesu vzdělávání. Důraz bude kladen zejména na dynamické proměny v této oblasti a souvislosti kurikulárních reforem s efektivitou edukačního procesu. Druhým tematickým těžištěm budou specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich reflexe v kurikulárních reformách (např. problematika implementace kurikulárních reforem nebo vzdělávání žáků podle RVP ZV – LMP, vzdělávání nadaných žáků apod.).

Kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program

Pondělí 16. 9. 2013 od 13:30
PODOBA MATURITNÍ ZKOUŠKY V PRŮBĚHU V MINULÝCH 160 LET JAKO ODRAZ NÁROČNOSTI KURIKULA STŘEDNÍ ŠKOLY
Rýdl Karel

KURIKULUM JEN JAKO VIZE NEBO ÚSPĚŠNÁ EDUKAČNÍ REALITA?
Lindr Jaroslav

KURIKULÁRNÍ REFORMA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PO PĚTI LETECH
Dvořák Dominik, Starý Karel, Urbánek Petr

PREČO BY MALA BYŤ AUTOEVALVÁCIA UČITEĽA SÚČASŤOU PROFESIJNÝCH ČINNOSTÍ UČITEĽA PRI DVOJSTUPŇOVOM KURIKULU?
Cabanová Martina

ČTENÍ KRAJINY OPTIKOU GEOGRAFIE
Tesařová Barbora, Řezníčková Dana

Pondělí 16. 9. 2013 od 15:30
ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTU Z ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ V PROJEKTU CLOSE
Starý Karel, Greger David

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTU Z MATEMATIKY V PROJEKTU CLOSE
Chvál Martin

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Z POHLEDU ŠVP
Svoboda Michal

HRANA KLAVÍR JAKO CLIL: POKRAČUJÍCÍ VÍCEJAZYČNÁ IMPLEMENTACE NA ZUŠ
Vašíček Zdeněk