Sekce 4 – Efektivita fungování a řízení školy

Garanti: doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc., Ing. Ivana Kratochvílová, PhD
Anotace
Sekce je otevřena příspěvkům výzkumně rozvíjejícím problematiku makro a mikro managementu v odvětví školství. Nabízí prostor ke sledování efektivnosti procesu řízení jak po linii vertikální, tak po linii horizontální. Svými interdisciplinárními přesahy dává sekce příležitost nahlížet na efektivnost v duálním pojetí: soukromý-veřejný, indviduální-kolektivní, konkurence-spolupráce. Vítány jsou zejména přístupy sledující vliv řízení, příp. vedení na efektivitu vlastního procesu edukace a naopak.

Kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program

Úterý 17. 9. 2013 od 9:00
ŔEDITEL ŠKOLY JAKO INICIÁTOR ROZVOJE UČITELŮ
Lhotková Irena

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY A PEDAGOGICKÝ PROCES
Trojan Václav

ORGANIZAČNÍ KLIMA FAKULT PŘIPRAVUJÍCÍCH UČITELE Z POHLEDU VEDENÍ FAKULT
Kantorová Jana, Skopalová Jitka

DOTAZNÍK PRO VÝZKUM ORGANIZAČNÍHO KLIMATU FAKULT PŘIPRAVUJÍCÍCH UČITELE
Grecmanová Helena, Dopita Miroslav

Úterý 17. 9. 2013 od 11:00
VÝCHOVNÉ PROGRAMY A KONCEPCE V NĚMECKÝCH PEDAGOGICKÝCH ORGANIZACÍCH V ČESKOSLOVENSKU
Kasper Tomáš, Kasperová Dana

DIGITÁLNÍ KOMPETENCE
Petr Svoboda

PERCEPCE GEOGRAFIE Z POHLEDU STUDENTŮ GEOGRAFICKÝCH OBORŮ
Pavlasová Zuzana, Matějček Tomáš