Sekce 6 – Etické a morální aspekty ve vzdělávání

Garanti: PhDr. Jan Hábl, Ph.D., Mgr. Lenka Hlavičková
Anotace
Sekce je zaměřena na příspěvky, které se týkají etických souvislostí výchovy a vzdělávání v proměňující se společnosti. Vítány jsou různé pohledy na danou problematiku, akcentující sociální, kulturní i filozofický rozměr. Jaké jsou cíle výchovy a vzdělávání v současné společnosti? Jaká je úloha výchovy a vzdělávání v podpoře udržitelného rozvoje? Jak lze nahlížet souvislosti etiky a efektivnosti ve vzdělávání?

Kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program

Úterý 17. 9. 2013 od 9:00
NORMY JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST EDUKACE A VÝZKUMU EDUKACE
Šíp, R.

MOC JAKO ETICKÝ ASPEKT ODBORNÉ KOMPETENCE UČITELE
Bradová, J., Lojdová, K., Lukas, J.

DOBRO A ZLO V PERSPEKTIVĚ NEOFICIÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AGENTŮ
Lojdová, K.

MORÁLNE ASPEKTY VPLYVU MÉDIÍ NA ŽIAKA PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA V KONTEXTE MEDIÁLNEJ VÝCHOVY
Karasová, M.

NEVHODNÉ CHOVÁNÍ UČITELE K ŽÁKŮM
Mareš, J.

UČITEL V ROLI AGRESORA PŘI MOBBINGU – MORÁLNÍ KONFLIKT S JEHO SPOLEČENSKÝM POSLÁNÍM
Čech, T.

Úterý 17. 9. 2013 od 11:00
EXKLUZE INTELEKTOVĚ NADANÝCH ŽÁKŮ INTEGROVANÝCH V BĚŽNÉ TŘÍDĚ
Malinová, D.

EFEKTIVITA PROSTOROVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ: ROZPOR MEZI TRŽNÍM PRINCIPEM A SPOLEČENSKOU FUNKCÍ
Kučerová, S. R.

SKRYTÁ TRANSFORMACE CÍLŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Součková, M.

MEZIGENERAČNÍ UČENÍ V PROSTŘEDÍ KOMUNIT: KONCEPT A VÝZKUMNÉ PŘÍSTUPY
Rabušicová, M., Kamanová, L., Pevná, K.

KAŽDODENNOST ČESKÉ OBECNÉ MENŠINOVÉ ŠKOLY V OBDOBÍ PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Šimáně, M.

SKÚSENOSŤ A ROZPRÁVANIE V HĽADANÍ ZMYSLU, ALEBO ETICKÝ POHĽAD NA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE OČAMI GIUSSANIHO A MACINTYRA
Chanasová, Z.