Důležité termíny

15. červen deadline pro přihlašování účastníků konference
31. květen 24.00 h. deadline pro vložení abstraktu
do 15. června včasná platba konferenčního poplatku se slevou
25. červen vyrozumění účastníků o zařazení příspěvku do sekce
konec června předběžný program konference
polovina srpna definitivní program konference
15. srpen deadline pro přihlašování na metodologický seminář
do 15. srpna platba konferenčního poplatku
do 15. srpna přihlášení bez příspěvku
konec srpna vydání sborníku anotací
31. srpna 24.00 hod. deadline pro elektronické zaslání příspěvku do sborníku
16. –18. září 2013 konání konference
prosinec 2013 vydání recenzovaného sborníku z konference