• XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu

    Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti
    16.–18. září 2013
  • Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti

    Pedagogická fakulta UJEP
    16.–18. září 2013
sekce 1

Osobnost dítěte a efektivita výchovně vzdělávacího procesu

Sekce je otevřena příspěvkům z pedagogiky a dalších vědních oborů, výzkumně rozvíjejících problematiku osobnosti dítěte v prostředí výchovně vzdělávací reality...

 

sekce 2

Učitel a efektivita vyučování

Sekce nabízí prostor pro příspěvky věnující se problematice teoretických a empirických výzkumů týkajících se vyučovacího procesu, jeho řízení a výsledků.

sekce 3

Kurikulární reformy a jejich efektivita

Sekce je zaměřena na teoretické i praktické výzkumy různých forem kurikula a jeho efektivity v rámci procesu vzdělávání.

 

sekce 4

Efektivita fungování a řízení školy

Sekce je otevřena příspěvkům výzkumně rozvíjejícím problematiku makro a mikro managementu v odvětví školství.

SEKCE 4 – číst dál

sekce 5

Podpora inkluze jako nástroj zvyšování efektivity ve vzdělávání

Sekce otevírá prostor pro  prezentaci výsledků výzkumu orientovaného zejména na problematiku vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

sekce 6

Etické a morální aspekty ve vzdělávání

Sekce je zaměřena na příspěvky, které se týkají etických souvislostí výchovy a vzdělávání v proměňující se společnosti.

sekce 1

Učitelská profese dnes a v perspektivním výhledu: problémy, úkoly, požadavky

Sekce je zaměřena na prezentaci výsledků teoretických, komparativních a empirických výzkumů týkajících se kvality učitele, proměn v pojetí profese, vzdělávání učitelů a jejich profesního rozvoje.

 

sekce 8

Posterová sekce

Pro příznivce vizuálních presentací je na konferenci možnost presentace příspěvků, výsledků výzkumného šetření, projektů apod. formou grafických posterů.

PONDĚLÍ 16. 9. 2013

08:30–10:00 prezence (České mládeže 8 - Aula dr. Jaroslava Kubisty)
10:00 zahájení
10:10–12:00 referáty
12:00–13:30 oběd
13:30–15:00 jednání v sekcích (sympózium "Učitelská profese v měnících se požadavcích vzdělávání" -prof. Spilková; sekce 1, 2, 3, 7)
15:00–15:30 přestávka, prezentace posterů
15:30–17:00 pokračování jednání v sekcích (1, 2, 3, 7)
)17:00–18:30 Plenární schůze ČAPV
19:00–23:00 společenský večer (Muzeum města Ústí nad Labem)

ÚTERÝ 17. 9. 2013

09:00–10:30 jednání v sekcích (sekce 2, 4, 6, 7)
10:30–11:00 přestávka, prezentace posterů
11:00–12:30 pokračování jednání v sekcích (sekce 2, 4, 6, 7)
12:30–14:00 oběd
14:00–15:15 jednání v sekcích (sekce 2, 5, 7)
15:15–15:45 přestávka
15:45–17:00 pokračování jednání v sekcích (sekce 2, 5, 7)
17:00 závěr konference
19:00
Vivat Comenius (místo konání)

STŘEDA 18. 9. 2013

08:30–10:30 metodologické semináře
10:30–11:00 přestávka
11:00–13:00 metodologické semináře